ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ»

Τη μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας», αποφάσισε η Συνέλευση του Ιδρύματος, διότι όπως τονίζει στο esos ο πρόεδρός του Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος, με την απόφαση αυτή: ΠΡΟΣΟΧΗ! Είσαι Φοιτητής ή Φοιτήτρια και θέλεις να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ) 1. Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2. Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της 2βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και της Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. Είσαι Φοιτητής στο ΤΕΙ Αθήνας; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του ΤΕΙ! 3. Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας.


Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4. Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ' εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κύριε Μπρατάκο, ποια είναι η σημερινή φυσιογνωμία του Ιδρύματός σας; Μ. Μπρατάκος: Το Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ. Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών. Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής). Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε. Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU – International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI – United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά. Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit.


Γιατί αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματός σας η μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; Μ. Μπρατάκος: Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών.


Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τι επιτυγχάνεται με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; Μ. Μπρατάκος: 1. Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2. Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της 2βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και της Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3. Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4. Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ' εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τη μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας», αποφάσισε η Συνέλευση του Ιδρύματος, διότι όπως τονίζει στο esos ο πρόεδρός του Καθηγητής Μιχάλης Μπρατάκος, με την απόφαση αυτή: ΠΡΟΣΟΧΗ! Είσαι Φοιτητής ή Φοιτήτρια και θέλεις να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ) 1. Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2. Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της 2βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και της Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. Είσαι Φοιτητής στο ΤΕΙ Αθήνας; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του ΤΕΙ! 3. Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας.


Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4. Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ' εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κύριε Μπρατάκο, ποια είναι η σημερινή φυσιογνωμία του Ιδρύματός σας; Μ. Μπρατάκος: Το Ίδρυμά μας έχει 20.000 φοιτητές, 385 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ενισχύονται για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο από 210 θέσεις Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με 186 μέλη Διοικητικού Προσωπικού, και 72 μέλη ΕΤΠ. Είναι το πρώτο σε φοιτητικό και διδακτικό δυναμικό ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα της χώρας και το τρίτο στο σύνολο των ΑΕΙ σε αριθμό φοιτητών. Διαθέτει είκοσι επτά (27) Τμήματα τα οποία είναι συγκροτημένα σε πέντε (5) Σχολές που πλαισιώνονται από διακεκριμένο επιστημονικό, τεχνολογικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Επιπλέον λειτουργούν συνολικά 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων 14 αυτοδύναμα και 12 σε συν-διοργάνωση με Πανεπιστήμια της χώρας (ημεδαπής) και με ομοταγή του εξωτερικού (αλλοδαπής). Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, σε ισότιμη βάση, με ευρωπαϊκά ή μη Πανεπιστήμια και έχει επιτύχει την αναγνώρισή του στον Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ε.Ε. Συμμετέχει ενεργά σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Δίκτυα ως μέλος έγκυρων Διεθνών Πανεπιστημιακών Οργανισμών, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU – International Association of Universities), ο Ακαδημαϊκός Αντίκτυπος των Ηνωμένων Εθνών (UNAI – United Nations Academic Impact) καθώς, και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education), κ.ά. Το Ίδρυμά μας, αξιολογήθηκε πρόσφατα (Ιανουάριος 2016) από την ΑΔΙΠ με τη υψηλότατη προβλεπόμενη διάκριση worthy of merit.


Γιατί αποφασίσθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματός σας η μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; Μ. Μπρατάκος: Μετά από 30 και πλέον χρόνια ζωής και πλέον των 15 ετών λειτουργίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την μετονομασία του ΤΕΙ Αθήνας σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών». Η ονομασία ΤΕΙ όπως την όρισε ο ιδρυτικός Νόμος Ν. 1404/1983 προσέδιδε ταυτότητα και αποστολή στα ιδρύματα στα πρώιμα χρόνια λειτουργίας τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι επαγγελματικές σχολές ανώτερου επιπέδου του ΤΕΙ Αθήνας έχουν αποκτήσει σαφή και πλήρη ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και έχουν ενσωματώσει και διευρύνει το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύουν προσελκύοντας καθηγητές με αναβαθμισμένα ακαδημαϊκά προσόντα εφάμιλλα των αντίστοιχων που υπηρετούν στα πανεπιστήμια. Σήμερα η ονομασία ΤΕΙ δεν ανταποκρίνεται στην ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος, είναι παρωχημένη και συνάμα αποπροσανατολιστική. Σε διεθνές επίπεδο, η διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθεί είτε το ενιαίο είτε το δυαδικό μοντέλο είτε παραλλαγές αυτών.


Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση λειτουργεί το δυαδικό σύστημα με τον όρο Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών. Ο όρος «Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών», που χρησιμοποιείται από τα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού, αποδίδει πληρέστερα το σύνολο των ειδικοτήτων και των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει ο Τεχνολογικός Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, καλλιτεχνικών, επαγγελμάτων υγείας κλπ. Η ονομασία Universities of Applied Sciences αντιστοιχεί σε (126 Ιδρύματα) που λειτουργούν στη Γερμανία, (20) στην Αυστρία, (39) στην Ολλανδία, (28) στην Φιλανδία και (9) στην Ελβετία. Στην Ιρλανδία, η διεθνής ονομασία είναι Institutes of Technology (13 Ιδρύματα), στη Δανία University Colleges (10) και στη Πορτογαλία Polytechnics (20). Έτσι, ομόφωνα υιοθετήσαμε τη μετονομασία του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας» και στις διεθνείς του σχέσεις «Athens University of Applied Sciences» διατηρώντας το παρόν διακριτό status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τι επιτυγχάνεται με την μετονομασία σε Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Αθήνας; Μ. Μπρατάκος: 1. Αίρεται άμεσα το μοναδικό, σε θεσμικό επίπεδο, σημείο διαφοροποίησης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, αφού η προσθήκη του όρου «Πανεπιστήμιο», έστω και συνοδευόμενο από επιθετικό προσδιορισμό, επιβάλει την διοργάνωση Διδακτορικών Σπουδών και από το Ίδρυμά μας. 2. Αναμένεται να αυξηθεί άμεσα η προτίμηση των υποψηφίων για ειδικότητες του Ιδρύματος, αφού πλέον θα φέρουν τον τίτλο του Πανεπιστημίου και θα διατηρούν το status του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Το γεγονός αυτό θα συμβάλει στην ορθολογικότερη κατανομή των αποφοίτων της 2βάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των Σχολών και Τμημάτων της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνολικά μεταξύ των Πανεπιστημίων) και της Ιδιωτικών Κολλεγίων με ευεργετικές συνέπειες ως προς τη δυνατότητα να κάνουν τα Ελληνόπουλα σωστές ανώτατες σπουδές και να απασχολούνται, όταν αποφοιτούν. 3. Θα επιλυθεί ένα πραγματικό πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας το οποίο συνίσταται στην έλλειψη ενδιάμεσου επιπέδου στελεχών (εργοδηγοί, τεχνίτες κτλ.), ειδικοτήτων δηλαδή των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι ότι προκύπτουν από Προγράμματα Σπουδών βραχύτερης διάρκειας. Τα Προγράμματα αυτά βραχείας διάρκειας θα μπορούν να διοργανώνονται εντός του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών. 4. Θα διευκολυνθούν οι συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια αφού, πλέον, στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο όρος Πανεπιστήμιο είναι ο κατ' εξοχήν υποδηλωτικός όρος του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Book your VIP table now!
Book your VIP table now!
Book your VIP table now!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!