Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόεδρος τοποθετείται ο πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, Κώστας Μουτζούρης και Αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά, Λάζαρος Βρυζίδης.


Υπενθυμίζεται ότι το νέο πανεπιστήμιο θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών, καθώς θα φοιτούν σε αυτό 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη θέση, σε αριθμό φοιτητών βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με 31.756 φοιτητές και ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 28.669.


To νέο πανεπιστήμιο θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδομές των δύο ΤΕΙ, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα και με τη λειτουργία των διετών δομών, αναμένεται να καλυφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, οι δήμοι της Δυτικής Αττικής έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στο υπουργείο για το νέο πανεπιστήμιο κτίρια ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου στα τέλη Ιανουαρίου.


Η Διοικούσα που έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:


1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί αρμοδιότητες Πρύτανη.

2. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

4. ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

5. ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

7. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος.

8. ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΠΑΝΑΓΗ, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

9. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΑΝΤΖΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

11. ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

12. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

14. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος.

15. ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ως μέλος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόεδρος τοποθετείται ο πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ, Κώστας Μουτζούρης και Αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά, Λάζαρος Βρυζίδης.


Υπενθυμίζεται ότι το νέο πανεπιστήμιο θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών, καθώς θα φοιτούν σε αυτό 24.119 φοιτητές. Στην πρώτη θέση, σε αριθμό φοιτητών βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με 31.756 φοιτητές και ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 28.669.


To νέο πανεπιστήμιο θα συνεχίσει τη λειτουργία του στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδομές των δύο ΤΕΙ, ωστόσο, οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν, ιδιαίτερα και με τη λειτουργία των διετών δομών, αναμένεται να καλυφθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα, οι δήμοι της Δυτικής Αττικής έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραχωρήσουν στο υπουργείο για το νέο πανεπιστήμιο κτίρια ή/και εκτάσεις, σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου στα τέλη Ιανουαρίου.


Η Διοικούσα που έχει τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, με εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, έχει ως εξής:


1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί αρμοδιότητες Πρύτανη.

2. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

4. ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

5. ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ του ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

7. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος.

8. ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του ΠΑΝΑΓΗ, ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

9. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΑΝΤΖΙΟΥ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

11. ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

12. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

13. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

14. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΥΜΠΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος.

15. ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, ως μέλος.

Book your VIP table now!
Book your VIP table now!
Book your VIP table now!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!

Μην χάσετε τα νέα μας !

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν στέλνουμε spam!

All rights reserved | Copyright © 2024
Created by Designco.agency
All rights reserved | Copyright © 2024
Created by Designco.agency
All rights reserved | Copyright © 2024
Created by Designco.agency